NLFR

Volgende bronnen werden gebruikt voor classificatie in eerste, tweede of derde keuze:

A1-bronnen: fundamenteel en epidemiologisch wetenschappelijke studies, en experimentele (klinische of veld-) studies binnen België en Europa (of overzichten van dergelijke studies), behalve indien geen Belgische of Europese studies beschikbaar zijn. In dit geval kon eventueel beroep gedaan worden op studies uit andere continenten. Deze laatste konden ook gebruikt worden als aanvulling op Belgische en/of Europese studies. Ook handboeken gebaseerd op A1-bronnen konden als referentie aangewend worden.

A2-bronnen: resultaten van surveillance studies of -protocols met betrekking tot resistentie (in o.a.indicatorkiemen en pathogenen) voor België en Europa.

A3-bronnen: expert-rapporten of -adviezen met betrekking tot het gebruik van antibacteriële middelen, zoals bv. ‘reflection papers’ van de ‘European Medicines Agency’ (EMA), ‘scientific opinion’ van de ‘European Food Safety Authority’ (EFSA), ‘formularia’ of specifieke richtlijnen voor gebruik van antibacteriële middelen bij gezelschapsdieren in andere Europese landen.