NLFR

FLUOROQUINOLONEN

Actieve substanties

Danofloxacine, difloxacine, enrofloxacine, flumequine, marbofloxacine, orbifloxacine, pradofloxacine

Spectrum

Flumequine, Danofloxacine, Marbofloxacine, Difloxacine, Enrofloxacine, Orbifloxacine, Ibafloxacine (recenter) hebben een breed spectrum: GRAM – (incl. Pseudomonas spp., Mycoplasma spp.), GRAM + (minder potent t.a.v. Streptococcus spp.). Flumequine minst breed.

Werkingsmechanisme

Fluoroquinolones zijn bactericide (dosisafhankelijke afdoding). Remming van de DNA synthese door inhibitie van enzymen.

Orale biologische beschikbaarheid

Goed, maar absorptie daalt in combinatie met 2- en 3-waardige kationen (bijv. magnesium, ijzer, calcium).

Weefselpenetratie

Goed, dringt ook door in fagocyten.

Eliminatieroute

Via de nieren (glomerulair) en in mindere mate door de gal. Enkel difloxacine via het spijsverteringsstelsel. Uitscheiding met de melk.

Interacties

Synergistisch: bèta-lactam antibiotica, amino(glyco)siden

Opmerkingen

• Irritatie op injectieplaats bij intramusculaire toediening
• Chondrotoxiciteit (risico afwijkingen gewrichtsdragend kraakbeen)
• Remming van hepatische klaring
• Mogelijk verhoogde kans op epileptische aanvallen bij epilepsiepatiënten
• Post-antibiotisch effect
• Resistentie door mutaties
• Ciprofloxacine humaan van groot belang (tevens hoofdmetaboliet in enrofloxacine)