NLFR

Disclaimer

Alhoewel AMCRA met het ontwikkelen van deze website en app de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. AMCRA stelt zich dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze app.
Deze app is uitsluitend gemaakt om te gebruiken door dierenartsen. Alle andere niet bevoegde personen die toch informatie van deze app gebruiken, kunnen dat enkel louter informatief lezen en niet toepassen.
Elke extractie, reproductie, distributie, verkoop, publicatie, wijziging, vertaling, bewerking of gebruik van de gegevens van deze app zelfs ten dele zijn ten strengste verboden zonder voorafgaandelijke toestemming van AMCRA.

Bescherming van uw gegevens

  1. Uw gegevens zijn belangrijk en worden door ons met de grootste zorg behandeld. Wij volgen de richtlijnen van GDPR of algemene verordening gegevensbescherming.
  2. Indien U gevraagd wordt uw gegevens in te vullen ontvangt U de periodieke nieuwbrief van deze website.
  3. Bij het ontvangen van de periodieke nieuwsbrief van deze website heeft u steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven door onderaan op de nieuwsbrief te klikken op: uitschrijven.
  4. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van deze website. Zij worden NIET doorgegeven, verspreid, verkocht of weggegeven aan derden.
  5. De website met uw gegevens staat op een beschermde server die enkel toegankelijk is door de medewerkers van MedDb. Indien er een datalek zou gebeuren door bvb een hacking van de server wordt deze binnen de 72 h gemeld aan de overheidsinstantie en wordt al het nodige gedaan om het probleem te herstellen. Ook wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Privacy policy bij ingeven e-mail adres voor het ontvangen van de periodieke nieuwbrief

Door u te abonneren op onze nieuwsbrief enkel door het ingeven van uw e-mail adres, gaat u akkoord nieuwsbrieven via e-mail te ontvangen via deze website. We zullen uw e-mail adres niet communiceren, verspreiden, publiceren of anderzijds weggeven. Je kunt je te aller tijden uitschrijven door op de nieuwsbrief onderaan te klikken op: uitschrijven.

Cookies

Op een website(s) en App kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner. 
Ondanks dat internet browsers meestal automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Echter, houdt er rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledig functionaliteit van websites te ervaren.

About AMCRA

AMCRA (AntiMicrobial Consumption and Resistance in Animals) is het federale kenniscentrum voor alles wat te maken heeft met antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België. AMCRA heeft tot missie alle gegevens in verband met het gebruik van en resistentie tegen antibacteriële middelen bij dieren in België te verzamelen en te analyseren. Op basis hiervan willen we op een neutrale en objectieve manier communiceren, sensibiliseren en adviseren met als doel het vrijwaren van volksgezondheid, dierengezondheid en dierenwelzijn alsook het bereiken van een duurzaam antibioticabeleid in BelgiëAMCRA is operationeel sinds 2012 en formuleert adviezen met als doelstelling te komen tot een rationeel gebruik van antibacteriële middelen in de diergeneeskunde in België. Voor meer informatie kan de website van AMCRA geraadpleegd worden.

 

In 2012 heeft AMCRA-werkgroepen opgericht om formularia voor een verantwoord gebruik van antibacteriële middelen op te stellen voor specifieke diersoorten en voor de ziekten die bij die diersoorten het vaakst voorkwamen. Dit heeft stelselmatig geleid tot richtlijnen voor het rund, varken, de kip, hond, kat en het paard.

Voor elke indicatie worden de symptomen, de wijze van diagnose, de preventiemaatregelen en de behandeling beschreven.
Waar het formularium aanvankelijk enkel via boekje verkrijgbaar was, kunnen deze formularia sinds 2016 ook online worden geraadpleegd. De digitale versie heeft het voordeel dat zij voortdurend kan worden bijgewerkt en dat zij een direct verband mogelijk maakt tussen de in de classificatie opgenomen antibacteriële stoffen en de in België in de handel gebrachte producten.

Sinds 2023 bestaat er ook een offline applicatie om de beschikbaarheid van het formularium voor de dierenarts te doen toenemen.

De toegang tot het e-formularium is gratis dankzij de financiële steun van BAPCOC en pharma.be, de algemene vereniging van de geneesmiddelenindustrie. Speciale dank aan alle leden van de AMCRA-werkgroepen voor hun kennis en bijdragen.