NLFR

Actief bestanddeel gebruik

Via deze functie kan er een actief bestanddeel worden ingegeven. Het is een autocomplete functie. U hoeft slechts de eerste 3 letters in te geven. Vervolgens bekomt u de doeldieren waar dit antibioticum kan aangewezen zijn. Vervolgens klikt u een doeldier aan en ziet u de verschillende indicaties waar het antibioticum kan worden toegediend. Het cijfer geeft de keuze informatie weer.