Formularium voor verantwoord gebruik van antibacteriële middelen bij dieren (Pour Français veuillez choiser Fr en bas de cette page)

Situering

Dit formularium is opgesteld als hulpmiddel en ondersteuning van de dierenarts-practicus bij het rationeel en selectief voorschrijven, verschaffen en toedienen van antibacteriële middelen bij dieren. De bedoeling van het opstellen van richtlijnen voor antibacteriële behandeling is het bevorderen van een verantwoord en voorzichtig gebruik van antibacteriële middelen door de praktijkdierenarts, om op deze manier de selectie en verspreiding van antibacteriële resistentie tegen te gaan. De dierenarts is en blijft zelf verantwoordelijk voor de keuze om al dan niet antibacteriële middelen in te zetten, en voor de keuze van het antibacterieel middel, indien antibacteriële therapie noodzakelijk is. (lees meer)