NLFR

AMCRA FORMULARIUM

voor verantwoord gebruik van antibacteriële middelen bij dieren

In 2012 heeft AMCRA vzw (AntiMicrobial Consumption and Resistance in Animals) werkgroepen opgericht om formularia voor een verantwoord gebruik van antibacteriële middelen op te stellen voor specifieke diersoorten en voor de ziekten die bij die diersoorten het vaakst voorkwamen. In 2013 is een eerst formularium in de vorm van een boekje gepubliceerd voor voedselproducerende diersoorten (varkens, pluimvee, runderen). In 2014 werden formularia gepubliceerd voor honden, katten en paarden. Voor elke indicatie werden de symptomen, de wijze van diagnose, de preventiemaatregelen en de behandeling beschreven.
Sinds 2016 kunnen deze formularia online worden geraadpleegd. De digitale versie heeft het voordeel dat zij voortdurend kan worden bijgewerkt en dat zij een direct verband mogelijk maakt tussen de in de classificatie opgenomen antibacteriële stoffen en de in België in de handel gebrachte producten.

De bronnen die voor elke in dit formularium beschreven indicatie zijn gebruikt, staan vermeld onderaan de webpagina van de indicatie in kwestie.

De toegang tot het e-formularium is gratis dankzij de financiële steun van BAPCOC en pharma.be, de algemene vereniging van de geneesmiddelenindustrie. Speciale dank aan alle leden van de AMCRA-werkgroepen voor hun kennis en bijdragen.

 

Het e-formularium van AMCRA is ook beschikbaar als gratis te downloaden applicatie.

 


Schrijf u in op de AMCRA nieuwsbrief!