NLFR

Belang van de molecule

De indeling wordt vastgesteld op de gepubliceerde lijsten van respectievelijk de Wereldgezondheidsorganisatie WHO (“Critically important antimicrobials for human medicine”, 6th revision) en de Wereldgezondheidsorganisatie voor dieren WOAH (“OIE - List of antimicrobial agents of veterinary importance”). Hierbij werd voorkeur gegeven aan het humaan belang boven het veterinair belang. Voor het toekennen van de kleur- en lettercodes werd tevens rekening gehouden met de richtlijn van de Werkgroep Veterinair Antibioticabeleid op basis van het Gezondheidsraadadvies van Nederland.