NLFR

Lymfangitis

De essentie

Bacteriële lymfangitis is een ontsteking ter hoogte van de lymfevaten veroorzaakt door bacteriën. Paarden met lymfangitis vertonen in het acute stadium hoge koorts en kreupelheid. Het aangetaste lidmaat is pijnlijk bij betasten en over het verloop van enkele dagen ontwikkelt er zich een uitgebreid ontstekingsoedeem. Kleine huidletsels of mok liggen meestal aan de basis van een lymfangitis.

PREVENTIE EN BEHANDELING

Een snelle en adequate behandeling is vereist om irreversibele schade aan de lymfevaten te voorkomen.

1. Preventie:

  • Huidletsels t.h.v. de ledematen en mok dienen accuraat verzorgd te worden.

2. Lokale behandeling:

  • Bij een zichtbare wonde dient deze gereinigd en ontsmet te worden.
  • Verband moet aangebracht worden ter hoogte van het verdikte lidmaat om oedeem te onderdrukken.

3. Systemische behandeling:

  • Breedspectrum antibiotica zijn essentieel naast ondersteunende therapie met niet-steroïdale ontstekingsremmers om de pijn en de ontsteking te onderdrukken. Na het vallen van de koorts kunnen ook corticosteroïden ingezet worden om het oedeem sneller terug te dringen.
  • Het effect van de behandeling kan ingeschat worden door de temperatuur en de steunname door het aangetaste lidmaat te volgen. Het ontzwellen van het lidmaat is geen goede parameter voor het onder controle zijn van de infectie.

Keuze van het antibioticum

INDELING OP BASIS VAN WETENSCHAPPELIJK CRITERIA.

Belangrijke nota: het gebruik van niet-vergunde middelen is onderhevig aan de cascaderegelgeving
1ste keuze
ampicilline benzylpenicilline + aminoside (combinatie niet vergund)
2de keuze
Er zijn geen 2de keuze middelen.
.
3de keuze
3de/4de generatie cefalosporine (niet vergund) fluoroquinolone (niet vergund)

+ Resistentie

Penicilline G heeft een Gram-positief en anaëroob werkingsspectrum. Aminosiden zijn actief tegenover aërobe kiemen. Door combinatie van een aminoside (zoals gentamicine) met penicilline G wordt een breedspectrum werking bekomen.

+ Staalname en diagnostiek

Staalname is hier niet van toepassing.