Niesziekte: Bovenste luchtweginfectie (inclusief rhinitis/sinusitis)

Bordetella bronchiseptica, Chlamydia felis, Mycoplasma spp., Pasteurella spp., Streptococcus spp.

Indicaties en opmerkingen

Niesziekte kan voorkomen in de acute en de chronische vorm en wordt gekenmerkt door een conjunctivitis, rhinitis en een bovenste luchtweginfectie. Naast virale agentia (Calici- en Herpesvirus) kunnen bacteriën secundair betrokken zijn.

Antibioticabehandeling is niet aangewezen bij een sereuze neusvloei. Bij een (muco)purulente neusvloei kan overgegaan worden tot antibioticabehandeling indien deze reeds meer dan 10 dagen aanhoudt, ondanks een goede algemene conditie van de kat. Antibioticatherapie dient onmiddellijk gestart te worden bij het optreden van koorts, anorexie en/of lethargie van de kat met (muco)purulente neusvloei.

Bij chronische niesziekte moet minstens 4 weken lang behandeld worden. Bovendien dient rekening gehouden te worden met de onderliggende pathologie omdat uitsluitend antibioticumtherapie in die gevallen zinloos is.

Ter preventie dient men aandacht te besteden aan strikte hygiënemaatregelen, het respecteren van quarantaine, het toedienen van een vaccin tegen niesziekte, de isolatie van dragers van FHV-1 of Calicivirus, het vermijden van overbezetting, een goede ventilatie. Vaccinatie kan geen infectie voorkomen, maar kan de ernst van de klinische symptomen verminderen.

Keuze van het antibioticum/chemotherapeuticum. (Klik op de naam om de bijsluiter te raadplegen)

Eerste keuze(s)
Er wordt geen indeling van antibacteriële middelen voorzien aangezien bij voorkeur preventieve maatregelen genomen worden die de noodzaak tot behandelingen met antibacteriële middelen vermijden.
/
Tweede keuze(s)
cefalexine 1amoxicilline 1amoxicilline + clavulaanzuur 1doxycycline
Derde keuze(s)
enrofloxacine marbofloxacine pradofloxacine
Voetnoten

1: Cefalexine en amoxicilline (+ clavulaanzuur) zijn niet werkzaam tegen infecties veroorzaakt door Mycoplasma spp. omwille van intrinsieke resistentie.

+ Aanvullingen

Orale toediening van doxycycline in de afwezigheid van voedsel of water kan leiden tot letsels ter hoogte van de slokdarm (erosies, ulceraties, strictuur) bij katten.

Voor Bordetella bronchiseptica worden hoge minimum inhibitorische concentraties (MICs) van cefalexine en amoxicilline gerapporteerd. B. bronchiseptica is gevoelig aan de combinatie van amoxicilline met clavulaanzuur.

Doxycycline dringt diep door in de luchtwegen maar heeft een bacteriostatische werking. Van de vermelde tweede keuze middelen werkt uitsluitend doxycycline tegen Mycoplasma spp. Doxycycline is eveneens werkzaam ten opzichte van B. bronchiseptica. Ook de meeste Pasteurella multocida stammen zijn gevoelig aan doxycycline. (Betahemolytische) Streptococcus spp. kunnen resistentie vertonen tegenover doxycycline.

Chlamydophila felis kan resistentie vertonen tegenover het topicaal aan te wenden gentamicine. Als de kat regelmatig hervalt, is systemische therapie met doxycycline als ‘drug of choice’ voor behandeling van obligaat intracellulaire bacteriën aangewezen.

De combinatie van penicilline G met neomycine is vergund voor intramusculaire/subcutane toediening, maar werd niet behouden voor classificatie, omwille van de neveneffecten bij parenteraal gebruik (voornamelijk nefro- en ototoxiciteit).

+ Staalname en diagnostiek

Meestal gebaseerd op klinische klachten en bevindingen op lichamelijk onderzoek. Eventueel nasale, orofaryngeale of conjunctivale swab voor detectie feline herpesvirus (FHV)-1, calicivirus of Mycoplasma. Bij voorkeur cultuur en antibiogram voor chronische gevallen. Normale flora kan interpretatie bemoeilijken.