Peritonitis

menginfectie met o.a. anaëroben, Escherichia coli, Pasteurella spp.

Indicaties en opmerkingen

Buikvliesontsteking bij runderen kan ontstaan door een infectie van buiten uit (bv. operatie of trauma), van binnen uit (bv. traumatische reticuloperitonitis, perforerende lebmaagulceratie, invaginatie,…) of door hematogene spreiding vanuit een andere infectiehaard (bv. polyserositis).

Bij operatieve ingrepen moet asepsie gerespecteerd worden en bij het insnijden van gecontamineerde organen (darm, pens, baarmoeder) moet bezoedeling van het abdomen vermeden worden. Bij bezoedeling moet het abdomen overvloedig gespoeld worden met fysiologische zoutoplossing. In de Belgische situatie wordt peritonitis het meest gezien als complicatie van de keizersnede. Gebruik van NSAIDs of cortisone kan aangewezen zijn.

Keuze van het antibioticum/chemotherapeuticum. (Klik op de naam om de bijsluiter te raadplegen)

Eerste keuze(s)
florfenicol procaïne benzylpenicilline trimethoprim + sulfonamiden 1
Tweede keuze(s)
amoxicilline 1ampicilline 1oxytetracycline
Derde keuze(s)
/
Voetnoten

1: AR 3: Hoog voorkomen van resistentie bij Escherichia coli

+ Aanvullingen