Wond- en huidinfecties

Indicaties en opmerkingen

Wond- en huidinfecties bij varkens komen frequent voor, meestal in aansluiting met huidletsels zoals vechtwonden, schuurletsels, trauma ten gevolge van ruwe ondergrond en injecties. Een scala aan bacteriën kan dergelijke letsels koloniseren: Bacteroides, Clostridia, stafylokokken, Trueperella pyogenes, streptokokken, Actinobacillus suis, enz.

Aandacht moet besteed worden aan de oorzaak (stalinfrastructuur, injectietechniek, vermengen van biggen, …).

Afhankelijk van de aard van het letsel kunnen lokale behandeling of systemische behandeling met antibacteriële middelen aangewezen zijn.

Een abces moet eerst geopend en gedraineerd worden voordat een eventuele behandeling wordt ingezet.

+ Aanvullingen

Aangezien het veelal individuele dieren betreft wordt de voorkeur gegeven aan lokale of parenterale behandeling. Voor anaëroben zijn weinig gevoeligheidsgegevens voorhanden. De meeste anaëroben zijn goed gevoelig. Evenwel moet rekening gehouden worden met mogelijke inactiviteit in vivo van trimethoprim + sulfonamiden bij anaërobe kiemen.

Bacteroides is soms resistent aan penicilline en tetracycline.

Fluoroquinolones hebben een minder goede werking tegen anaëroben.

Lokale behandeling verdient de voorkeur. Enkel ingeval systemische uitbreiding te verwachten is, kan men parenteraal behandelen.