Exsudatieve epidermitis (roetbiggen)

Staphylococcus hyicus

Indicaties en opmerkingen

Exsudatieve epidermitis wordt veroorzaakt door Staphylococcus hyicus. Deze bacterie is een normale bewoner van de huid bij varkens maar wanneer toxine-producerende stammen de huid binnendringen kunnen ze een exsudatieve ontsteking veroorzaken (loslaten van de cellagen in stratum spinosum en verlies van weefselvocht). Klinisch ziet men circulaire tot landkaartvormige letsels waarin stalstof kleeft. In erge gevallen is het ganse lichaamsoppervlak aangetast. Vooral jonge biggen kunnen ernstige letsels ontwikkelen. Aangetaste biggen vertonen een duidelijke groeiachterstand. Door drainage via de lymfe worden soms ook inwendige lokalisaties gezien. De letsels spreiden zeer snel van big tot big. Snel ingrijpen is van belang.

Alle ingangspoorten moeten zoveel mogelijk vermeden worden (ectoparasieten bestrijden, tanden slijpen, vechtletsels vermijden, ...).

Volgende antibacteriële middelen komen in aanmerking voor de behandeling.

Keuze van het antibioticum/chemotherapeuticum. (Klik op de naam om de bijsluiter te raadplegen)

Eerste keuze(s)
procaïne benzylpenicilline
Tweede keuze(s)
trimethoprim + sulfonamiden amoxicilline ampicilline lincomycine + spectinomycine procaïne benzylpenicilline + neomycine
Derde keuze(s)
lincomycine oxytetracycline cefquinome

+ Aanvullingen

Er wordt veel resistentie waargenomen bij S. hyicus. Vooral tegen lincomycine en tetracyclines zijn veel stammen resistent.

+ Staalname en diagnostiek

Plaats staalname:

S. hyicus is facultatief pathogeen en een normale huidbewoner. De staalname moet dus omzichtig te gebeuren.

Ter hoogte van de letsels de korst wegnemen en het exsudaat verzamelen op swab of exsudaat aspireren onder de korsten met steriele naald en spuit.

Bij dode dieren kan de kiem geïsoleerd worden uit de aangetaste lymfeklieren.

Hoe bewaren:

De kiem is vrij resistent in de omgeving. Specifieke swabs, een transportmedium of koeling zijn in principe niet noodzakelijk indien de stalen binnen redelijke termijn onderzocht worden (vóór 24u –36u maximum).