Bronchopneumonie

Pasteurella multocida

Indicaties en opmerkingen

Hoewel nog steeds bediscussieerd, wordt aantasting van de longen door Pasteurella multocida meestal als secundair beschouwd na virale aandoeningen, na Mycoplasma hyopneumoniae letsels of andere longbeschadigingen (wormletsels, ammoniakconcentratie, ...).

Managementaanpassingen kunnen noodzakelijk zijn om het infectierisico met primaire longpathogenen te beperken.

Door de sterk purulente ontsteking die door P. multocida geïnduceerd wordt, is behandeling met antibacteriële middelen noodzakelijk om blijvende longschade en ernstige productieverliezen te voorkomen.

+ Aanvullingen

Gebruik van aminopenicillines en cefalosporines kan selectie van ‘Extended spectrum beta-lactamase’ (ESBL) / AmpC - producerende organismen bevorderen. Deze molecules werden daarom als respectievelijk tweede en derde keuze gerangschikt.

Tegen tetracyclines werd verhoogde resistentie vastgesteld. De resistentiepercentages tegen doxycycline zijn lager dan tegen de andere molecules van de tetracycline-groep.

Gentamicine en neomycine zijn nefro- en ototoxisch. Aminosiden vertonen een minder goede orale opname.

Tylosine en de combinatie lincomycine + spectinomycine werden als derde keuze gerangschikt omwille van de hogere aantallen resistente stammen.

Tiamuline werd niet behouden voor classificatie, omdat men deze molecule wil voorbehouden voor behandeling van dysenterie.