NLFR

Laryngitis/Tracheitis

De essentie

Bij ongecompliceerde voorste luchtweginfecties is antibioticumtherapie in principe niet aangewezen. Het antibioticum komt niet in werkzame concentraties in het secretum van de trachea. Niet-infectieuze oorzaken zoals larynxparalyse, larynxcollaps, neoplasie, mucocoele, systemische ziekten, hartaandoeningen, slechte mondhygiëne, … dienen vooraf te worden uitgesloten.

Antibioticumtherapie kan wel geïndiceerd zijn bij complicerende factoren zoals diepere infecties of bij aanwezigheid van veralgemeende ziektesymptomen. Een goede staalname is echter technisch zeer moeilijk en veelal zijn bacteriële culturen overwoekerd door contaminanten. De geïsoleerde kiemen zijn niet noodzakelijk de kiemen die betrokken zijn in het ziekteproces.

Ter preventie dient men te vaccineren tegen kennelhoest, quarantaine en strikte hygiënemaatregelen te respecteren en besmette honden in isolatie te houden. Vaccinatie tegen kennelhoest kan geen infectie voorkomen, maar kan de ernst van de klinische symptomen verminderen.

Keuze van het antibioticum

Er wordt geen indeling van antibacteriële middelen voorzien aangezien de onderliggende oorzaak zelden of nooit primair bacterieel is. Er worden bij voorkeur preventieve maatregelen genomen die de noodzaak tot behandeling met antibacteriële middelen vermijden.

Voor behandeling van diepere infecties of bij aanwezigheid van veralgemeende ziektesymptomen wordt verwezen naar de classificatie voorzien bij de indicatie ‘bronchitis/(broncho)pneumonie/kennelhoest’.

1ste keuze
Er zijn geen 1ste keuze middelen.
.
2de keuze
Er zijn geen 2de keuze middelen.
.
3de keuze
Er zijn geen 3de keuze middelen.
.

+ Resistentie

/

+ Staalname en diagnostiek

Een goede staalname is technisch zeer moeilijk en veelal zijn bacteriële culturen overwoekerd door contaminanten. De geïsoleerde kiemen zijn niet noodzakelijk de kiemen die betrokken zijn in het ziekteproces.