Balanoposthitis

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Klebsiella spp.

Indicaties en opmerkingen

Balanoposthitis is een ontsteking van de glans penis (balanitis) in combinatie met een ontsteking van het preputium (posthitis).

Etterige uitvloeiing uit het preputium zonder andere symptomen komt vaak voor bij jonge intacte honden (< 4 jaar) en dient als dusdanig niet behandeld te worden. Lokaal reinigen met een antisepticum volstaat. Een grondig onderzoek van de penis en het preputium is echter nodig om vreemde voorwerpen, kwetsuren, massa’s en abcessen uit te sluiten.

Virale balanoposthitis is zelflimiterend en wordt niet behandeld. Atopische dermatitis gevolgd door zelfmutilatie of de aanwezigheid van een vreemd voorwerp kunnen ook oorzaken zijn.

Bij een ernstige bacteriële balanoposthitis wordt een etterige tot bloederigetterige uitvloeiing uit het preputium opgemerkt, met vaak een slechte geur. Het betreft vaak een opportunistische infectie met bacteriële agentia, die al dan niet kunnen behoren tot de normale preputiale microbiota. De mucosa van penis en preputium is erythemateus en kan geulcereerd zijn of bedekt met caseus materiaal. Uitsluitend ernstige bacteriële infecties kunnen antibacterieel behandeld worden.

Lokaal wassen met een antisepticum volstaat in de meeste gevallen. Bij voorkeur worden preventieve maatregelen genomen (castratie) die de noodzaak tot behandelingen met antibacteriële middelen vermijden.

Keuze van het antibioticum/chemotherapeuticum. (Klik op de naam om de bijsluiter te raadplegen)

Ernstige bacteriële infecties kunnen topicaal behandeld worden met een antibioticazalf gebaseerd op cultuur en een antibiogram. Er zijn echter geen antibioticazalven vergund in België voor deze indicatie.
Eerste keuze(s)
Enkel aangewezen indien castratie geen optie is.
cefalexine
Tweede keuze(s)
/
Derde keuze(s)
difloxacine enrofloxacine marbofloxacine pradofloxacine

+ Aanvullingen

Cefalexine is niet werkzaam tegen Pseudomonas aeruginosa. De gevoeligheid van Escherichia coli en Klebsiella stammen varieert.

De combinatie van penicilline G met neomycine is vergund voor intramusculaire/subcutane toediening, maar werd niet behouden voor classificatie, omwille van de neveneffecten bij parenteraal gebruik (voornamelijk nefro- en ototoxiciteit).