NLFR

Derde keuze

Het is mogelijk dat binnen een combinatie van twee moleculen één ervan een gekende ondoeltreffendheid heeft bij de behandeling van het ziektebeeld, omwille van een intrinsieke ongevoeligheid van de beoogde pathogene kiem(en) tegenover de betreffende molecule. Bij de beschikbaarheid van een monopreparaat, dat uitsluitend de actieve substantie bevat met verwachte werkzaamheid, moet steeds de voorkeur worden gegeven aan dit monopreparaat, en werd het combinatieproduct als derde keuze geklasseerd.