NLFR

Nota :

Bij de keuze van een antibioticumtherapie voor een welbepaalde indicatie, gebaseerd op de eerste, tweede, en derde keuze-indeling opgenomen in dit formularium kan de uitkomst op succes niet gegarandeerd worden. De keuze-indeling van antibiotica is gebaseerd op de bestrijding van de meest voorkomende bacteriespecies, zoals opgegeven bij iedere indicatie.
Het is echter niet altijd mogelijk om op basis van de opgegeven keuze-indeling het hele spectrum aan mogelijke bacteriële pathogenen te bestrijden