Formularium voor verantwoord gebruik van antibacteriële middelen bij dieren

Dit formularium bevat een aantal specifieke aanbevelingen voor behandeling in functie van de aandoening. Het formularium vermeldt behandelingsmogelijkheden weergegeven op basis van de stofnaam van de actieve substantie, en bevat doorverwijzingen naar producten antibacteriële middelen die vergund zijn in België bij de respectievelijke diersoorten voor de betrokken indicaties. Voor een volledig overzicht van de vergunde antibacteriële middelen die een bepaalde actieve substantie bevatten, kan u terecht op de website van het bcfi (informatie over antibacteriële middelen die in de handel zijn gebracht in een bepaald jaartal), fagg (de site van de overheid) of op E-compendium.be (de site van pharma.be: bevat enkel informatie van pharma.be leden). Dit formularium moet een dynamisch gegeven zijn en kan op regelmatige basis herzien worden. Aanpassingen zijn noodzakelijk in geval van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten m.b.t. gebruik van antibacteriële middelen en resistentieselectie en –spreiding. Ook tussentijdse aanpassingen kunnen nodig zijn in geval van nieuwe vergunningen voor het in de handel brengen (VHB) of aanpassingen van de VHB van antibacteriële middelen. De gebruikers van het AMCRA formularium worden uitgenodigd om eventuele opmerkingen of gefundeerde voorstellen tot aanpassing door te geven aan de auteurs via de contactpagina op deze website.

Dit formularium is uitsluitend bestemd voor raadpleging en gebruik door dierenartsen. Enkel de dierenarts beschikt over de noodzakelijke kennis om de inhoud ervan correct te interpreteren en toe te passen. Het volledige document met de vermelding van de gebruikte bronnen en referenties kan aangevraagd worden via de website van AMCRA.